Relacja z Bogiem

Co znaczy relacja z Bogiem, co w tym może pomóc

  • Obustronna

    Relacja z Bogiem jest obustronna. Chrześcijanin w swoim życiu ma wiele momentów gdy doświadcza obecności Boga. Są to duchowe i czasami osobiste przeżycia których nie można porównać z czymś co znamy.

  • Biblia

    Według chrześcijan Biblia jest słowem od Boga. Dlatego akceptują ją w całości. Studiowanie Pisma Świętego zbliża do Boga, pozwala go poznać, jego wolę, ale także nawiązać relacje z Nim.

  • Społeczność

    Społeczność to regularne kontakty z innymi chrześcijanami. Zwykle odbywa się to poprzez kościoły. Wspólnota z innymi chrześcijanami pozwala nie tylko na rozwój umiejętności personalnych, ale także na relacje z Bogiem.

Zasady

Wiele osób myśli, że chrześcijaństwo to przestrzeganie pewnych norm etycznych...

Etyka

Przestrzeganie norm etycznych nie jest celem chrześcijan. Bóg nie stworzył człowieka do wypełniania instrukcji. Pomiędzy osobą etyczną, a chrześcijaninem różnica jest większa niż chodzenie bądź niechodzenie do kościoła.

Sedno

Czyny są ważne, jednak nie są sednem chrześcijaństwa. Według Biblii zbawienie człowieka jest z powodu jego wiary, a uczynki są jej potwierdzeniem. Dlatego chrześcijanina po owocach poznamy - mimo to kwintesencją jest miłość do Boga i ludzi.

Ewangelia na szybko

W bardzo wielkim skrócie najważniejsza historia chrześcijaństwa

Ludzie i Bóg

odrzucenie

Człowiek pochodzi od Boga, jednak odwrócił się od Niego. Zaczął wierzyć w bożków, robić krzywdę innym ludziom. Ostatecznie żaden człowiek nie jest bez grzechu, wszyscy potrzebują pomocy.

Miłość Boga...

...nie zna granic

Bogu zależy na człowieku. Dlatego pomimo odwrócenia się od niego, On nadal ma miłość do ludzi.

Grzech

który stanowi poważny problem

Poprzez grzech, człowiek nie jest w stanie nawiązać relacji z Bogiem. Nie może otrzymać, żadnej odpowiedzi... Ale nadal ma wolną wolę czy chce Boga w swoim życiu.

Krzyż

czyli zbawienie

Bóg daje ludzkości możliwość przyjścia do Niego. Jezus Chrystus naucza jak możemy być zbawieni i staje się ofiarą za grzechy wszystkich ludzi. W zamian chcę byśmy świadomie zdecydowali się iść w jego ślady.

Społeczność

Dlaczego chrześcijanie żyją z innymi, dlaczego powinni i co im to daje

Decyzja

Ta strona jest jedynie spojrzeniem na chrześcijaństwo z dużej wysokości. O więcej warto zapytać, np. osobę od której dowiedziałeś się o tej stronie. Można też poszukać społeczności chrześcijańskiej w swojej okolicy.