Wspólnoty chrześcijańskie

W Polsce mamy wiele społeczności chrześcijańskich. Nie polecam żadnego określonego typu – kościół Jezusa Chrystusa jest ponad podziałem na baptystów, wolnych chrześcijan, chrześcijan ewangelicznych, zielonoświątkowców itd. W jednym miejscu kościół zielonoświątkowy może być najbardziej oddany Bogu ze wszystkich, w innym lokalna grupa domowa nie utożsamiająca się z żadną denominacją.

Wskazówka: pójdź do kilku kościołów w Twojej okolicy które znajdziesz. Porozmawiaj z liderem wspólnoty (zwykle to będzie pastor). Możesz mu powiedzieć, że znalazłeś taką stronę i chcesz dowiedzieć się więcej. Zobacz jak na to zareaguje – czy będzie gotowy Ci pomóc, czy opowie Ci ewangelie, czy zaoferuje rozwój duchowy. Jeśli nie, poszukaj innego kościoła.

Lista kościołów (alfabetycznie)

Listy innych wspólnot